Kennis. Passie. Resultaat.

Missie - DeLorentz & Partners

Groeien in kennis, mensen en in de relatie met de klant

Groei is een belangrijk onderdeel van de missie van DeLorentz & Partners. DeLorentz & Partners wil daarbij vooral groeien in kennis, in goed opgeleide mensen, in een duurzame samenwerking met de klant, in het steeds zoeken naar nieuwe ICT-oplossingen. Directeur André van Dam: “DeLorentz & Partners is een kennisorganisatie en daarin willen we voorop lopen.”

Het vergaren van die kennis en de mogelijkheid dat de medewerkers uiteindelijk partner kunnen worden, zijn belangrijke tools in die missie, vindt André: “Doordat we zoveel aandacht aan onze interne ontwikkeling besteden en doordat we zorgen dat iedereen kan blijven groeien, komen onze professionals steeds voor nieuwe uitdagingen te staan. Ze blijven voortdurend geprikkeld. We bieden onze mensen alle ruimte om te groeien in een richting die bij de organisatie, de ontwikkeling in de markt en bij hun zelf past. Vaak gaat dat hand in hand.”

 

Hoogste standaard in partnerships

Vanuit die kennis heeft DeLorentz & Partners door de jaren heen een intensieve samenwerking opgebouwd met de grootste namen op gebied van hard- en software. Bijzondere partnerships waarin het bedrijf streeft naar de hoogste standaard. André: “Omdat we onszelf als een kennisorganisatie zien, willen we voorop lopen in de samenwerking met onze partners. Met vooraanstaande organisaties als Microsoft, Dell, VMware, Red Hat en Cisco hebben we al jaren een nauwe samenwerking. We maken maximaal gebruik van hun expertise en worden voortdurend op de hoogte gehouden van hun nieuwe ideeën en oplossingen. ”

 

Organische groei

“Natuurlijk zijn een goede omzet en gezonde winst belangrijk, maar groei in omzet en omvang is voor ons geen doel op zich. Onze groei is organisch en zal nooit ten koste gaan van de service en de kwaliteit die we nastreven. Soms betekent dat groeien met de handrem erop.”

 

Rondetafelgesprekken

“Samen groeien en kennis delen, niet alleen intern maar ook met onze klanten. Daarom hebben we regelmatig onze ‘Rondetafelgesprekken’. Met een wisselende groep die we samenstellen uit onze klantenkring en relaties, komen we bij elkaar om in een informele sfeer ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen, te sparren en elkaar te inspireren aan de hand van actuele thema’s. Denk aan social media en het Nieuwe Werken, private cloud computing, dat soort zaken. We nodigen naast onze eigen experts, ook externe gastsprekers uit, die aan een bepaald onderwerp een inspirerende bijdrage kunnen leveren.”

 

Privacy Statement

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeLorentz & Partners.
DeLorentz & Partners respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

 

 

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging bij DeLorentz & Partners BV heeft als doel het verhogen van het klant vertrouwen en het voldoen aan relevante wet en regelgeving. Om dit mogelijk te maken, onderhoudt de directie van DeLorentz & Partners BV een managementproces conform ISO27001. Zie hiervoor ons informatiebeveiligingsbeleid.